Əlaqə

Məqsədimiz tələbələrə dəqiq məlumatlar çatdırmaq və onların problemlərini ictimailəşdirməkdir.